Ideje in rešitve so v znanju!
11. strokovni posvet dobrih praks v osnovnih šolah
_Strokovna izobraževanja za kolektive šol in vrtcev

_Nadarjeni potrebujejo več

1Ste pogosto v zadregi, kaj ponuditi nadarjenemu učencu?
Seminar je namenjen prav temu - prikazu konkretnih pristopov pri delu z nadarjenimi učenci. Metode so takoj uporabne v posebnih učnih skupinah, kot v tudi celotnem oddelku in niso vezane na posamezno triado.

 
2
_Mobing na delovnem mestu

1

Prepoznajte in preprečite mobing!
Organizirajte seminar, kjer se boste seznanili s tem kaj je mobing in kako ga prepoznati. Spoznali boste vzroke za pojav mobinga in kaj storiti, da ga pravočasno preprečite.

1
_Preverjanje znanja - sestava in vrednotenje testa

Preverite znanje!
S spremembo šolskega sistema so se spremenili tudi pogledi na ocenjevanje in preverjanje znanja.

 
_Avtoriteta in disciplina v šoli

Šola so učitelji, učenci so gostje.
Spoznajte pomen avtoritete in discipline v šolskih situacijah ter povezavo z odnosi
v družini. Kako ohranjati dobre odnose v šoli in v družini tako, da pri tem ni nihče prikrajšan.

 

SUPRA, Zavod za izobraževanje Ljubljana, Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana Polje, Matična št.: 5521912000
 

 

 


 


Supra, izobraževanje in svetovanje

t.: 041 641-628

 


1
1