Ideje in rešitve so v znanju!
_Strokovna izobraževanja za kolektive šol in vrtcev

_Branje otroku v predšolskem obdobju

Tone Pavček je zapisal: Če ne bomo brali, nas bo pobralo.
Branje otroku v predšolskem obdobju je osnova za njegovo kasnejše učenje branja in uspešno učenje nasploh! Ugodno vpliva na vsestranski otrokov razvoj, poglablja medsebojne čustvene vezi in utrjuje izkušnjo, da je branje prijetno, zanimivo, koristno, zabavno, ...

 

_Nadarjeni potrebujejo več

Ste pogosto v zadregi, kaj ponuditi nadarjenemu učencu?
Seminar je namenjen prav temu - prikazu konkretnih pristopov pri delu z nadarjenimi učenci. Metode so takoj uporabne v posebnih učnih skupinah, kot v tudi celotnem oddelku in niso vezane na posamezno triado.

 
_Učenje v območju bližnjega razvoja otrok

Seminar je obvezna izbira za vse, ki vam je pomembno, da otrok v vrtcu razvije spretnosti, sposobnosti in znanja, ki mu bodo omogočili biti zadovoljen in uspešen odrasli. Na seminarju se boste naučili svoje delo organizirati tako, da bodo otrokovi izzivi le korak pred njegovim dejanskim razvojem.

_Z učinkovitimi razrednimi urami do ugodne klime v oddelku

Spoznajte svoje učence!
Ali ste razmišljali o tem, kako bi razredne ure spremenili, jih naredili bolj prijetne in si obenem olajšali delo? Je to sploh mogoče?

 

_Prikriti kurikulum v vrtcu

Vse kar znam, sem se naučil/a v vrtcu!
Na seminarju boste spoznali, kako se "prikriti kurikulum" odraža v splošnem vzdušju vrtca in kako njegovi dejavniki vplivajo na vse udeležene: na otroke, starše, vzgojiteljice, vzgojitelje, pomočnice in pomočnike, ter druge delavce vrtca.

_Preverjanje znanja - sestava in vrednotenje testa

Preverite znanje!
S spremembo šolskega sistema so se spremenili tudi pogledi na ocenjevanje in preverjanje znanja.

 
_Delo v paru in timsko delo pri uresničevanju kurikulula v vrtcu

Timsko delo ni več vprašanje ali izbira!
"Brez timskega sodelovanja je težko pričakovati povečano profesionalizacijo vzgojiteljev, brez stalnega sodelovanja med strokovnimi delavci pa težko pričakujemo kakovostni vzgojno-izobraževalni proces." (Betka Vrbovšek)

 
_Avtoriteta in disciplina v šoli

Šola so učitelji, učenci so gostje.
Spoznajte pomen avtoritete in discipline v šolskih situacijah ter povezavo z odnosi
v družini. Kako ohranjati dobre odnose v šoli in v družini tako, da pri tem ni nihče prikrajšan.

 
_Prva pomoč rešuje življenja

Preprečite najhujše!
Usoda otrok je pogosto odvisna od ukrepanja učiteljev in vzgojiteljev, ko pride do poškodbe, alergije, nenadne nezavesti… Ukrepati je potrebno naglo, pravilno in v pravilnem zaporedju..

 
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana Polje, Matična št.: 5521912000
 
 
 


Supra, izobraževanje in svetovanje

t.: 041 641-628
f.: 01 529-10-46